Istorija

{jcomments off}

Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubo „Smiltė” istorija

Tarptautiniai LIONS klubai yra pasaulinis laisvų žmonių susivienijimas, žmonių, kurie yra pasirengę pripažinti esamas mūsų laikmečio visuomenės problemas ir nori padėti jas nesavanaudiškai spręsti. LIONS klubų nariai įsipareigoja būti tolerantiški žmonių bendrabūvyje ir siekia tarnauti visuomenei; vystyti draugiškus ryšius tarp tautų; padėti žmonėms materialioje ir dvasinėje bėdoje; sąmoningai saugoti kultūrinį paveldą. Klubus jungia Tarptautinė Lions klubų asociacija, skelbdama, kad privalome gerbti minties ir asmens laisvę, giliai suvokiant, kad gyvenimas be artimo meilės beprasmis, kad pasirengimas mūsų šalių ateities saugumo užtikrinimui yra mūsų pareiga. 1917m.liepos 7dieną viename Čikagos viešbutyje susitiko tuo metu veikusių klubų narių grupės ir nusprendė pradėti platesnę veiklą, tenkinančią ne tik profesinius interesus, bet ir tarnaujančią žmonijai - jos gyvenimo sąlygų pagerinimui. Šio susirinkimo iniciatorius – jaunas draudimo agentas Melvinas Džons. Jau 1917m. spalio 8-10d. Dalase (Teksasas) į kongresą atvyko 25 klubų nariai.Taip gimė pirmoji didžiausia ir plačiausiai pasaulyje paplitusi organizacija. 1921m. gruodžio mėn. Čikagoje buvo iškelta vėliava su devizu „Mes tarnaujam” ir naujojo klubinio susivienijimo emblema – LIONS. Tai savitarpio supratimo ženklas visoms tautoms, nežiūrint į politinius ir religinius skirtumus. LIONS judėjimą sąlygoja etikos principai ir LIONS tikslai bei doro piliečio pagrindiniai bruožai. Po trejų metų įsikūrė klubai ir Kanadoje. Europoje – 1948m. Stokholme, 1952m.- Vokietijoje, 1988m. –Vengrijoje. Visame pasaulyje LIONS klubų nariai atpažįstami iš nešiojamo ženkliuko. Pirmas LIONS klubas Lietuvoje buvo įkurtas 1990m.

Klaipėdietės moterys susibūrė 2005 metais. 2015 metų gegužės viduryje sukaks 10 metų, kai 25 klaipėdietės tapo tarptautinės LIONS chartijos narėmis. Skirtingų profesijų, amžiaus, pomėgių moterys nusprendė susiburti ir bandyti drauge įveikti iškylančių visuomenės problemų pynes. Dvidešimt penkios moterys nuo tos dienos vadina viena kitą seserimis. Taip, mumyse stebėtinai daug praeities panašumų, tokios pačios patirties įrėžos... Veik visos mes puikiai mename laikus, kai buvo daug įvairios saviveiklos, o klubų iš viso nebuvo. Kai Raudonojo kryžiaus organizacija buvo vienintelė visuomeninė. Gal tai ir yra savotiškas mūsų ryšys, toks pats tikslų ir uždavinių suvokimas. Apjungė mus moteriškas gerumas, atjauta, nesavanaudiškumas ir pagalba. O gal nebylus protestas neteisingiems politiniams mūsų šalies valdžios sprendimams. Susibūrusios LIONS klube „Smiltės“ sesės bando palikti pėdas, reikia pasakyt, kad šiandien jau pastebimas, savitas, vėjo kedenamose pajūrio smilčių kopose. O labdara ir auka visada turi didžią prasmę - tai pačios didžiausios dovanos ir vertybės, galinčios išgelbėti mus iš bet kokios krizės. Didžiausias jų privalumas tas, kad jos yra amžinos – nedega, nerūdija, neskęsta, nebijo devalvacijos, o investuotos atsiperka dešimteriopai ir niekada nenueina veltui. Taip mes tęsiame veik prieš šimtą metų pradėtą Melvino Džons veiklą mūsų lietuviškoje žemėje. Jau dešimt metų.

PDG 131, D131 GMT

Melvin Jones fellow

Klubo 2014/2015 m. prezidentė

Aida - Raimonda Pečeliūnienė