Laima Stuopelienė

Gimiau Kazachijos TSR, Karagandos srityje, Šachtinsko mieste. Nuo 4,5 metų gyvenu Klaipėdoje.

Baigiau Kauno technologijos universitetą, lengvosios pramonės fakultetą, odos gaminių technologojos specialybę.

Baigusi dirbau Klaipėdos buitinių paslaugų susivienijime “Pajūris”. “Briedžio” įmonėje, naujos avalynės gamyboje, inžiniere-technologe.

Aida Raimonda Pečeliūnienė

Gimtasis miestas – Kaunas, architekto ir tarnautojos šeimoje Vyras Romualdas, sūnus Aurimas

Inžinierė(Kauno Politechnikos Institutas)

Renginių režisierė (Lietuvos Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos fakultetai)

Beveik visas darbinės veiklos laikas - kultūros – švietimo įstaigose

Pirmos Lietuvoje komercinės pramogų akcinės bendrovės “Forta”(“Pramogų centras pas Albertą”)steigėja(1990 03 05)

Labdaros ir paramos fondo “Laisva valia” steigėja