{jcomments off}

Birutė Jokužienė 

2005 - 2006 metai

"Kiekvienas žmogus susiranda veiklą, kuri ir padaro jį naudingą visuomenei ir teikia jam laimę" M.Baresas

Birutė Jokužienė 

2005 - 2006 metai

„Mes, žmonės, esame gimę tam, kad padėtume vienas kitam, kaip ranka padeda rankai, koja – kojai ir viršutinis žandikaulis – apatiniam.“ Aurelijus

Jolita Cirtautienė

2007-2008 metai

Mes moterys galime nuversti kalnus, perbristi giliausias upes, tačiau matykime sergančius ir reikalingus pagalbos šalia, ištieskime pagalbos rankas jiems, o tuo pačiu būkime dėmesingos ir draugiškos viena kitai, tada ir mūsų darbai taps prasmingesni ir mes pačios būsime laimingesnes.

Vida Ročienė

2008-2009 metai

Aš didžiuojuosi, kad mūsų klubas yra garbingų žmonių asociacijos dalis, kurie vadinasi Liūtais.

Virginija Lazauskienė

2009-2010 metai

Išlaikyti klubo pagarbą, tikėjimą bei gerą vardą, mums yra ne tik garbė, bet ir didelis įsipareigojimas nesustoti ir eiti toliau.

Rima Januškienė

2010-2011metai

„Žmonės, kurie gyvena viltimi, regi toliau.

Žmonės, kurie gyvi meile, mato giliau.

Žmonės, kurie gyvi tikėjimu, viską mato kitaip.“

Tad įvertinkime viltį, meilę ir tikėjimą, kurį mes visos turime ir puoselėkime šiuos jausmus, atlikdami gerus, kilnius darbus“.  Lothar Zenetti

Vilija Prižgintienė

2011-2012 metai

„Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijum, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais“. Šarlis Luji Monteskje

Loreta Beržinskienė

2012-2013 metai

„Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems“  Seneka

Veta Petkienė

2013-2014 metai

„ Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės, darydami mažus gerus darbus, pamažu keičia pasaulio veidą“ . Tikiuosi, kad mūsų veikla daro tą veidą kažkiek gražesnį. Vanda Juknaitė

Aida – Raimonda Pečeliūnienė

2014-2015 metai

Kiekviena diena yra dovana. Išvyniok ją. Švęsk. Džiaukis ja. Praturtink gerais darbais. Gerus darbus daryti labai gera.

Laima Stuopelienė

2015-2016 metai

“Visi dideli dalykai yra paprasti. Juos galima apibūdinti žodžiais: laisvė, teisingumas, garbė, pareiga, gailestingumas, viltis.” (Vinstonas Čerčilis)

Širdies gerumas, vienijantis klubo moteris, yra sparnai, keliantys aukščiau nei bet kurie kiti. Jie lengvi, nes nereikia užsidėti ant kūno kaip Ikarui-duoti pačios prigimties ir auga iš mūsų sielos. Būtent gerumas ir atjauta kelia mus iki dvasios aukštumų, neša tolimiausių prasmės horizontų link.

Genovaitė Sinskienė

 2016-2017 metai

„Esti vienintelis būdas išspręsti problemą: su ja susigrumti“.  (Bruno Ferrero)

Daina Šatkienė

 2017-2018 metai

„Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarome dėl kitų“.  (Zigas Ziglaras)