Mažosios Robertos liga suvienijo visą kaimą

"Kai po penkerių metų važiavome aplankyti Robertos, mus pasitiko visas kaimas", - sako vieno Klaipėdos moterų klubo narės, kurių rengiamuose meno darbų aukcionuose surenkami pinigai skiriami šeimoms, auginančioms onkologinių ligų kamuojamus vaikus. Tokia parama buvo skirta ir mažosios Robertos šeimai. Ši ją labai brangino, kruopščiai ruošėsi pasitvarkyti gyvenimą, o kai tai pagaliau įvyko, džiaugsmo buvo ne tik jai, jos geradarėms, bet ir visiems aplinkiniams.

Kai, rengdamosi pirmajam labdaringam aukcionui, Klaipėdos apskrities "Lions" moterų klubo "Smiltė" narės Jolanta Valavičienė, Violeta Jusionienė, Loreta Beržinskienė važiavo savo akimis pamatyti ligonėlių šeimų gyvenimo sąlygų, tuomet penkerių metukų Robertai buvo ką tik persodinti kaulų čiulpai, o šeimoje - dar du sergantys vaikai.

Vaikų tėvas irgi turi sveikatos sutrikimų - jam pažeisti rankos nervai. Vienintelis šeimos gyvenimo šaltinis - pajamos už parduodamą pieną. Šeima - tvarkinga, jos gyvenamoji aplinka - taip pat. Tačiau į akis krito didžiulis skurdas. Kadangi namas buvo neapšiltintas, šeima jį iš išorės buvo apkalusi polietileno plėvele.

Iš Robertos mamos pasakojimo moterys suprato, kad ši šeima nemato išeities iš tokios apgailėtinos padėties. Tad, surengus pirmąjį meno dirbinių aukcioną, šiai šeimai iš beveik 90 tūkst. surinktų litų buvo paskirta 30 tūkst. Namuose atgijo viltis.

Po metų, kai pagal klubo "Smiltė" tradicijas paremtos šeimos rinkosi į prieškalėdinę vakaronę, Robertos mama sakė, kad tuos pinigėlius tebelaiko tvirtai užspaudusi - tai šeimai teikia stiprybės ir vilties, kad jie savo gyvenimą susitvarkys...

O praėjusią vasarą klubo moterys jau buvo pakviestos į Kiaukų kaimą Šilalės rajone pasižiūrėti, kur ir kaip investuotos šeimai skirtos lėšos, o kartu - atšvęsti Robertos dešimties metų jubiliejų.

"Mes iš paremtų šeimų nereikalaujame jokių ataskaitų, kur dėjo, kam panaudojo pinigus. Tačiau jos pačios nori pasidžiaugti kartu su mumis", - pasakojo Birutė Jokužienė, per kurios prezidentavimo klube kadenciją ir pradėti rengti aukcionai.

"Nustebome, kad mūsų pasitikti susirinko visas kaimas. Nes beveik visa kaimo bendruomenė padėjo šeimai tvarkyti savo namą. Net neįgali kaimynė, kuriai šiaip jau irgi reikalinga pagalba, lėkė padėti. Ir netgi teigė, kad dabar dėl šios šeimos gyvenanti..." - pasakojo šiųmetinė "Smiltės" klubo prezidentė Rima Januškienė.

Viešnioms pasitikti kaimo šeimininkės kepė pyragus ir net kelis patiekalus į greta Robertos namų pastatytą palapinę vilko. Robertos tėvai irgi pasistengė - padėkos raštus "Smiltės" klubo narėms ir kaimynams surašė, pačių suslėgtais sūriais apdovanojo.

Pranciškonas brolis Benediktas tuos viltį atgavusius namus pašventino, maldas už juos kalbėjo.

Pati Roberta dabar laigo kartu su kitais vaikais, tačiau labai bijo, kad liga gali sugrįžti... Jos broliukas ir sesutė beveik pagijo. Ir netgi mama leido sau iš ūkio pasitraukti, kad pasidarytų net dvi operacijas - be jų, jai būtų labai sunku melžti karves. Bet operuotis susiruošė tik po to, kai jau vaikų sveikata didesnių rūpesčių nebekėlė.

Stebuklingas trikampis

Tokių istorijų "Smiltės" klubo moterys galėtų papasakoti ir daugiau - per penkerius metus paremta devyniolika onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimų.

"Ne vien medikamentai svarbu. Gydomąjį poveikį gali turėti ir buities sąlygos. Kas dušus vaikams maudyti įsirengė, kas patogius baldus nusipirko, kas tiesiog sergančio vaiko pramogoms pinigus leido. Džiaugiamės, kad kai kurie vaikai išsprūdo iš vėžio žnyplių, liūdėjome dėl išėjusiųjų - jau turime ir tokios skaudžios patirties", - sakė L. Beržinskienė.

Ji pabrėžė, kad jokie stebuklai neįvyktų, jeigu nebūtų susiklostęs veiklos trikampis: klubas - organizuoja, menininkai - aukoja, o miestelėnai - perka.

"Pernai mes už savo darbus buvome apdovanotos Angelo sparnu. Norime pasakyti, kad paveikslus aukojantiems menininkams ir juos perkantiems žmonėms to sparno plunksnų irgi priklauso",- sakė klubo moterys.

Kitą savaitę, lapkričio 18 dieną, klubas rengia jau penktąjį labdaringą meno darbų aukcioną. Pernai moterys nerimavo, ar aukciono rezultatams neatsilieps įsibėgėjusi krizė. Ne: buvo surinkta beveik 100 tūkst Lt. O kaip bus šiemet?

Informacija

Pernai ir šiemet, "Smiltės" klubo prašomi, darbus neatlygintinai aukojo šie menininkai iš Viniaus: Adasa Skliutauskaitė, Rimas Bičiūnas, Romualdas Kunca, Gražina Vitartaitė, Vytautas Poška, Silvija Drebickaitė, Lionė Grigaliūnaitė, Bronius Uogintas, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Danutė Gražienė. Iš Kauno: Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė, Arvydas Brazdžiūnas, Antanas Obcarskas, Ausma Bankauskaitė, Miglė Kosinskaitė.

Iš Klaipėdos: Angelina Banytė, Algirdas Taurinskas, Edvardas Malinauskas, Linas Julijonas Jankus, Romas Klimavičius.

Vakarų ekspresas, 2010-11-13, Gražina JUODYTĖ